Klarsyntest

Nå skal ikke vi kåre årets klarsynte eller den beste 6. sans, men vi tenkte kanskje det kunne være spennende for de som ønsker å teste sine evner på en uhøytidlig måte. Uten sensorer eller press, bare på gøy, og hvem vet, kanskje ser DU mer enn du selv er klar over. Trykker du på de respektive bildene vil du få opp en større versjon, her skal det være mulig med trening å kunne se hva som befinner seg bak det skraverte området på bildet. Mange bruker denne metoden for å trene opp sine sanser. Vi vil variere bildenes innhold og selvsagt vil vi gi deg svaret så du får sjekket treffsikkerheten din.

 

Lykke til!

 

 

klarsyn1-2014

Har du lyst, har du lov 🙂 Her er svaret…

.

.

.

Orber

Mye har blitt sagt, ment og påstått om fenomenet orber, men et forskningsbevist svar sitter ingen på, så diskusjonen fortsetter om hva dette kan være. En orb kan ses veldig svakt, en annen kan være klar og tydelig med flotte linjer, farger og formasjoner i, det finnes tusenvis av eksempler på dette. Felles for dem alle er at de viser seg på fotografier som prikker eller rundinger, eller på videofilm som små lysende «støvkorn» som flytter seg raskt, som regel sideveis. Det er vel en «enighet» om at ekte orber er ånder eller sjeler.

 En flerfarget orb

Ofte er «orber» like gjerne fuktpartikler i luften, støvkorn i kameraets objektiv, støv på bildebrikken, tørket fukt på objektivets ytterside eller kanskje støvpartikler som svever rundt i rommet. Man kan også noen ganger ta bilder som innehar mange av disse elementene på samme tid, og da ser man ofte tydelig forskjell på de forskjellige artene lysende fenomener på bildet.

Fra Berg gamle steinkirke i Brunlanes – Larvik kommune.

En orb er ofte synlig sammen med andre orber, den har gjerne med seg store og små artsfrender på sin ferd. Og de dukker opp på bilder når man minst aner det, det kan være jul, påske, bursdager og andre tilstelninger som gledens frekvens er ganske høy og folk samles.

De kommer også fram når det er tristhet og sorg, kanskje er de der for å møte den avdøde, og kanskje er den avdøde blandt dem som svever rundt som en nesten-usynlig energi i rommet, kanskje er de rundt oss hele tiden. Ingen god forklaring er å oppdrive selv om en del av orbene kan forklares med støv og fukt.

 Fra Trudvang Gjestegård i Larvik

 

Det er vel kanskje naturlig å tro at de til en hver tid er å finne i forskjellige settinger, de er der hvor vi trenger dem, men at de ikke alltid klarer å gjøre seg synlige. Det kan være våre hjelpere og det kan være ånder som henger igjen på bestemte steder som ikke ønsker å gi slipp på stedet de befinner seg på. De hører hjemme der, akkurat som deg og meg. Det kan være våre kjære avdøde som følger oss og passer på oss, det kan være venner av dem i deres nye tilværelse som søker kontakt med oss, eller som er der for å observere, lære og beskytte. Eller er de der for å formidle noe til oss som vi enn så lenge ikke klarer å få en mening med.

 

Vikingskipsmuseet – Bygdøy

Uansett hva en orb er så er det spennende å se de forskjellige former, farger og tegninger de har. Alle er unike på hver sin måte, akkurat som deg og meg. Noen ganger kan en orb være veldig pågående rundt en person når det tas bilder, andre ganger kan de holde seg litt i bakgrunnen og noen ganger opptrer de nesten i flokk, som om alle samler seg til et familiefotografi.

Har du bilder med orber på hadde det vært gøy å få se dem, og tillater du det kan vi også benytte de på nettsiden vår.

Klarsyn

Om man bruker ordet klarsynt, clairvoyant eller 6. sans går i det store og hele ut på det samme. En klarsynt ser ting som andre ikke ser med det blotte øyet, de kan høre stemmer, de kan se bilder, de kan lukte og de kan fornemme ting man vanligvis ikke kjenner eller observerer helt uten videre

klarsynskog

(Ønsker du å teste din egen intuisjon eller klarsyn? Trykk på bildet!)

Som klarsynt trenger man ikke å ha utviklet eller inneha alle de forskjellige sansene, noen ser bare bilder og tolker ut fra den informasjonen bildet gir dem. Når det gjelder stemmer så kan man kanskje våge seg til å si at de har en stemme i hodet, eller en tanke som ikke kommer fra en selv. ”Stemmen” må de sette ord på selv, og tolke ut i fra hvordan de føler at ting skal sies eller formidles. Så slik blir det også med de resterende sanser som man kan inneha og bruke. Den klarsyntes oppgave er altså å tyde informasjonen som kommer til dem, og ofte benyttes symbolikk som en ledetråd i tolkingen og som kan bekrefte hva som dukker opp. Den klarsynte kan oppleve ting nært på seg, man kan kjenne for eksempel en fysisk hendelse, en følelse, en handling eller en lukt, og noen ganger og for noen utøvere er dette blandet sammen til et helt bilde som veldig ofte gir mening og svar.

Det er ikke alltid man får svaret man søker, og dette kan det være flere årsaker til, men høyst sannsynlig er det fordi at du ikke er klar for svaret riktig enda. Og det kan selvsagt virke litt vagt for noen, men hvis man velger å tro at det er en høyere mening med det som skjer, så vet vi i oss selv at vi godt kan vente litt før vi vet mer enn vi gjør. Og så er det faktoren at ikke den klarsynte er i stand til å komme i kontakt med de som kan gi deg informasjonen. Men en klarsynt kan gjøre mer enn å hjelpe deg med kjærlighet og bo-forhold, for de kan ofte se både fortid, framtid og nåtid. Man kan få åndelig veiledning, man kan få hjelp til selvutvikling og selvinnsyn. Noen er klarsynte fra barnsben av, men de fleste av oss har mulighet for å trene opp de reseptive sansene og videreutvikle intuisjonen vår, dersom vi ønsker det.