Klarsyn

Om man bruker ordet klarsynt, clairvoyant eller 6. sans går i det store og hele ut på det samme. En klarsynt ser ting som andre ikke ser med det blotte øyet, de kan høre stemmer, de kan se bilder, de kan lukte og de kan fornemme ting man vanligvis ikke kjenner eller observerer helt uten videre

klarsynskog

(Ønsker du å teste din egen intuisjon eller klarsyn? Trykk på bildet!)

Som klarsynt trenger man ikke å ha utviklet eller inneha alle de forskjellige sansene, noen ser bare bilder og tolker ut fra den informasjonen bildet gir dem. Når det gjelder stemmer så kan man kanskje våge seg til å si at de har en stemme i hodet, eller en tanke som ikke kommer fra en selv. ”Stemmen” må de sette ord på selv, og tolke ut i fra hvordan de føler at ting skal sies eller formidles. Så slik blir det også med de resterende sanser som man kan inneha og bruke. Den klarsyntes oppgave er altså å tyde informasjonen som kommer til dem, og ofte benyttes symbolikk som en ledetråd i tolkingen og som kan bekrefte hva som dukker opp. Den klarsynte kan oppleve ting nært på seg, man kan kjenne for eksempel en fysisk hendelse, en følelse, en handling eller en lukt, og noen ganger og for noen utøvere er dette blandet sammen til et helt bilde som veldig ofte gir mening og svar.

Det er ikke alltid man får svaret man søker, og dette kan det være flere årsaker til, men høyst sannsynlig er det fordi at du ikke er klar for svaret riktig enda. Og det kan selvsagt virke litt vagt for noen, men hvis man velger å tro at det er en høyere mening med det som skjer, så vet vi i oss selv at vi godt kan vente litt før vi vet mer enn vi gjør. Og så er det faktoren at ikke den klarsynte er i stand til å komme i kontakt med de som kan gi deg informasjonen. Men en klarsynt kan gjøre mer enn å hjelpe deg med kjærlighet og bo-forhold, for de kan ofte se både fortid, framtid og nåtid. Man kan få åndelig veiledning, man kan få hjelp til selvutvikling og selvinnsyn. Noen er klarsynte fra barnsben av, men de fleste av oss har mulighet for å trene opp de reseptive sansene og videreutvikle intuisjonen vår, dersom vi ønsker det.