Englekort

Englekort kommer i forskjellige utgaver, men felles for alle er at det er kort med vakre bilder av engler. Antall kort i kortstokkene kan variere, men ligger stort sett mellom 30 og 50. Kortene er personlige, og bør bare stokkes og tolkes av eieren som har knyttet sin egen energi til kortene.

Englene gir greie veiledende svar på spørsmål som opptar den som får utleggingen, og de er ofte opptatt av hvordan man best kan ta vare på seg selv i de forskjellige situasjoner man er i. Man får sjelden de helt presise ”hvor, når og hvordan” som man kan få ved en tarotlesning, men englekortene gir likevel nok informasjon til at mottakeren forstår hvilke tiltak som bør settes inn for å få bedre livskvalitet eller vite hvilken vei som er rett å gå videre.

Kortene kan legges for hele det kommende året – spesifisert for hva som er viktig i hvilken måned, eller for hvilke vendinger livet ditt vil ta framover. Man kan legge tre kort – fortid, nåtid og fremtid – for å se hva som har vært viktig, hva som er viktig og hva som vil være viktig. Intuitivt vil leseren av kortene kunne trekke bare to eller kanskje fem kort, hvis det er kort som hører sammen og som kjennes riktig for mottakeren. Man kan også bruke englekortene ved å trekke ett kort hver morgen for å se hva dagen vil bringe og hvordan man best kan møte den. Hos noen lesere av englekort kan det også komme utfyllende informasjon ved spontan kanalisering, dersom englene ikke får hele budskapet ut igjennom kortene.

Når man blir kjent med sine egne englekort vil man kjenne englenes forfinede energier i disse, og man vet med sikkerhet at man blir veiledet av noen av universets vakreste vesener.

 

 

Englekort

 

 

 

englek3   englek2  englek1