Chakra

Chakraene

Chakra er et gammelt indisk (sanskrit) ord som betyr livshjul. For de som kan kjenne eller se chakraene, står de frem som spinnende hjul av energi, og derfor refereres de også ofte til energisenter. De har vært kjent og brukt i Østen i hundrevis av år. I vår del av verden har ikke chakraene vært anerkjent som de flotte representantene for kroppens signaler og systemer de i virkeligheten er. Læren om chakraene viser oss i praksis at vi er energivesen i en fysisk kropp, og at vi bør behandle oss selv deretter. Kjenner man chakraenes betydning, kan det være til hjelp med å forstå kroppens og psykens reaksjoner bedre. På den måten kan vi finne ut hva som har gjort at vi har pådratt oss en plage eller sykdom, og se hva vi må jobbe med for å komme ut av tilstanden igjen.

Vi har 7 hovedchakraer. De er plassert vertikalt på rekke fra hodet og nedover ryggsøylen, helt ned til halebenet. Her går livsenergien (chi, eller kundalini, som noen kaller det) hvor man hele tiden mottar energi fra universet. Symbolsk kan man si at det nederste chakraet inneholder den grunnleggende livskraften i gradvis forandring, ved symbolet sammenkveilet slange, som har som mål å stige opp gjennom hvert chakra inntil den når det øverste chakraet og er fullt opplyst. Altså stiger energien oppover fra den tetteste fysiske kraften, til den mest eteriske eller åndelige kraften. Chakraene er knyttet til denne og sprer denne energien videre rundt i kroppen, horisontalt. Hvert chakra eller energisenter ”kontrollerer” noe følelsesmessig og noe fysisk, og tilfører energi i det området hvor hvert chakra ligger. De som kan se chakraene, ser at de spinner i hver sin farge (se bildet overfor eller fargeboblene ved teksten til hvert chakra)
Man kan også se sammenhengene mellom chakraene og veien til opplysthet, hvor hvert av chakraene står for en leksjon. Disse syv åndelige livsleksjonene viser oss veien mot større bevissthet. Hvis vi derimot undertrykker ansvaret og behovet vi har for å arbeide oss gjennom disse åndelige leksjonene, kan energien i dem (eller mangelen på sådan), slå ut som sykdom. Da har vi en svekkelse i balansen, som igjen svekker livskraften. Generelt kan vi si at de tre nederste chakraene jobber mot saker som har med fysisk eller ytre kraft, og de fire øverste chakraene mot ikke-fysisk eller indre kraft.
Det verserer mange forskjellige meninger om hva chakraene står for. Ta til deg det som føles riktig for DEG, og gjør dine egne erfaringer.
 

ROTCHAKRA
Rotchakra er vårt nederste chakra, og er plassert nederst i ryggraden, ved halebeinet. Vårt grunnleggende energisenter. Fysisk gir det energi til ryggraden, endetarmen, bena, knoklene, føttene og immunsystemet. Holder bena på bakken og sinnet fokusert på fysiske og kreative saker. Dette kontrollerer også vår seksuelle vitalitet, og styrer forplantningsorganene. Det fysiske jeg’et. Her legges grunnlaget for vår følelsesmessige og mentale helse, fordi det er sterkt bundet til familie og barndom. Chakraets svakhet er frykten for å miste fysisk kontroll, bli forlatt av våre kjære og for å ikke overleve fysisk. Men styrken ligger i identitetsfølelse og tilknytning, følelsen av støtte og lojalitet som får oss til å føle oss trygge. Her lærer vi altså åndelige leksjoner om den materielle verden. Stein: Granat.

HARACHAKRA
Harachakra (også kalt Sakralchakra) er plassert like nedenfor navlen. Fysisk virker det på seksualorganer, tykktarm, nedre ryggvirvler, bekken, hofteparti, blindtarm og urinblære. Psykisk er det koblet til redselen for å bli sveket i et forhold, frykt for å miste fysisk kraft, for å bli kontrollert av andre gjennom for eksempel avhengighet, voldtekt, svik, impotens eller økonomiske tap. Hvis dette chakraet ikke fungerer optimalt, fører det blant annet til stress og muskelknuter. Styrken i dette chakraet er det å kunne reise seg etter tap, evnen til å overleve fysisk, forsvare og beskytte seg selv, og evnen til å ta personlige beslutninger. Kreativitet, seksualitet, autoritet. De åndelige leksjonene her, er: seksualitet, arbeid og fysisk begjær. Stein: Karneol.

MAGECHAKRA
Magechakra (også kalt solar plexus-chakra) er roten til vår følelsesmessige balanse og indre styrke. Dette er plassert nedenfor brystbenet. Når vi er opprørte, sinte eller såret, kjenner vi ofte dette chakraet, fordi det er bindeleddet mellom sinn og følelser. De negative følelsene blir bearbeidet her, og fungerer det ikke optimalt, kan vi pådra oss sykdommer som er relatert til selvaktelse, ikke klare å leve opp til ansvar, frykt for fysisk utseende, som fedme og aldring. Fysisk virker det på mage, lever, bukspyttkjertelen, binyrene, øvre del av tarmene og midten av ryggraden bak solar plexus. Styrken finner vi i ambisjoner, selvrespekt, evnen til å håndtere kriser, mot til å ta sjanser, ha etikk og karakterstyrke, samt sjenerøsitet. Åndelig sett er leksjonen: egoet, personlighet og selvbildet. Stein: Citrin og Tigerøye.

HJERTECHAKRA
Hjertechakra er kjærlighetssenteret og ligger midt i brystet. Fordi det er det midterste chakraet, binder det sammen kropp og ånd. Det kontrollerer våre ubetingede følelser og tanker – som ømhet, medfølelse og ubetinget kjærlighet, og driver vår følelsesmessige utvikling framover. Fysisk virker det på hjertet og sirkulasjonssystemet, ribben, bryst, skjoldbruskkjertelen, lunger, skuldre, armer, hender og mellomgulv, samt øvre del av ryggen. Til noe grad blir også Thymuskjertelen påvirket av dette chakraet. Det som kan tappe dette chakraet for energi, er frykten for følelsesmessig svakhet, svik, ensomhet, forpliktelse og frykten for å ikke kunne beskytte seg følelsesmessig. Dette kan igjen føre til bitterhet, sjalusi, sinne, hat og manglende evne til å tilgi både seg selv og andre. Til tross for dette, er det i dette chakraet vi kan finne den største og viktigste styrken, nemlig kjærlighet. Men vi finner også tilgivelse, medfølelse, hengivenhet, inspirasjon, håp, tillit, og evnen til å helbrede seg selv og andre. Åndelig leksjon: kjærlighet, tilgivelse og medfølelse. Stein: Aventurin og Malakitt.
 
 
HALSCHAKRA
Halschakraet er plassert på halsen, og gir energi til kommunikasjon, og selvutfoldelse gjennom tanker, skrift, tale og kunst. Fysisk går dette chakraet på thymus- og skjoldbruskkjertelen, halsen, luftrøret, spiserøret, nakkevirvler, munn, kjeve, tenner og hypotalamus. Thymus styrer immunsystemet og Skjoldbruskkjertelen styrer stoffskiftet. Alle sykdommer har forbindelse til halschakraet, da det henger sammen med alle valgsituasjonene vi møter i livet. Frykten i dette chakraet går på viljestyrke, frykt for å ikke ha makt til å velge. Styrken finner vi i selvinnsikt, tillit, og evnen til å ta beslutninger som viser at vi står for det vi er. Åndelig sett: vilje og selvutfoldelse. Stein: Turkis og Sodalitt.

PANNECHAKRA
Pannechakra (også kalt Tredje øye-chakra, og Pinealchakra) er det synske og mediumistiske energisenteret. Plassert over og mellom øyenbrynene. Fysisk er dette knyttet til hjernen, nervesystemet, hypofysen, pinealkjertelen, øynene, ørene og nesen. hodet. Dette er chakraet for åndelig visdom og høyere intuisjon, og her finner vi også alle personlige erfaringer og minner som er aktive i den fysiske kroppen. Det som kan få dette chakraet ut av balanse, er uviljen mot å gå i mot seg selv, frykten for egne skyggesider og for realistisk bedømmelse. Styrken finner vi i våre intellektuelle evner og egenskaper, utvikling av bevisst og ubevisst innsikt, å motta inspirasjon, intuitiv tenkning. Åndelig leksjon: tanke, intuisjon, innsikt og visdom. Stein: Lapis Lazuli.

KRONECHAKRA
Dette chakraet er plassert på issen og litt ovenfor. Det er vårt åndelige og vårt Høyere Jegs port, og den delen av oss som er nærest knyttet til det guddommelige. Stedet der kropp og ånd samvirker. Utfordringen i dette chakraet er å la åndeligheten bli en del av livet vårt, slik at vi kan veiledes av den. På det fysiske plan er dette chakraet først om fremst inngangen for livskraften vår, slik at det virker på all energi i de viktigste systemene i kroppen – som muskelsystemet, sentralnervesystemet og huden. Psykisk kan vi hente energi her som skaper hengivenhet, oversanselige ideer, inspirerte og profetiske tanker, samt forbindelsen til det mystiske. Frykten for å føle seg forlatt, miste sin identitet, mennesker rundt oss og selve livet, svekker dette chakraet. Styrken i dette chakraet er tro. Troen på guddommelig nærvær og alt det representerer – som indre veiledning, innsikt i helbredelse, hengivenhet og tillit. Åndelighet er selve leksjonen her. Stein: Ametyst.
 
Trykk her  for å se chakraplansje.

 
Hvis du ønsker å jobbe mer utvidet med chakraene, anbefales boken ”Ånd og Energi” av Caroline Myss. Her kan du finne mer detaljer om plager og sykdommer – mentalt og fysisk, og hvilke chakraer som er relatert til disse.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.