Aurarens

I løpet av et liv (eller flere) opplever og erfarer vi utallige situasjoner – på godt og vondt – som setter sine spor i auraen. Noen av disse ’sporene’ kan vi utmerket godt klare oss foruten.

Vonde opplevelser, som for eksempel mobbing, forårsaker ikke bare følelsesmessige traumer, men virker også direkte inn på eget reaksjonsmønster i ettertid – eks. lav selvfølelse, aggressivitet o.l. Ved en aurarensing fjerner vi det følelsesmessige rundt en hendelse, uten å fjerne minnet om hendelsen. Det vil si, vi husker fremdeles hva som skjedde, men de negative følelsene og reaksjonene rundt dette blir borte.

I et samliv oppstår det ofte «krisesituasjoner» av ymse slag, og selv om vi velger å legge dette bak oss, har det en tendens til å dukke opp i senere ’diskusjoner’ med partneren, til tross for at vi gjerne hadde sett oss ferdig med hele saken. Dette kan også aurarensingen avhjelpe. Minnet blir igjen, men det har ikke lenger noen følelsesmessig betydning for oss.

Eksemplene på hva en aurarensing kan avhjelpe er utallige:

– fysisk og psykisk sykdom
– fobier
– traumer
– redsel/angst
– økonomi
– arbeid
– partner
– åndelig vekst m.m.

Aurarensing kan løse opp blokkeringer som hindrer oss i et fullverdig og lykkelig liv. Ofte er det til hjelp at man selv har erkjent og forholdt deg til at det eksisterer, men man kan også bli bevisst på problemet underveis i en behandling. Aurarensing kan være meget god hjelp til et mer harmonisk liv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.