Hjelpere

Hva er en hjelper? Hjelpere er veiledere vi har med oss livet gjennom. Om dette er avdøde slektninger, eller om vi har valgt dem ut før vi ble født, er ikke godt å si. Men noen er med oss hele tiden, og leder oss på veien vi selv velger å gå. En hjelper kan ikke gripe inn i livssituasjonen din uten at du vil det selv, den frie vilje er en universal regel. Unntaket er dersom du er i akutt fare. Antall hjelpere varierer også, det kan faktisk variere fra dag til dag, ja i noen tilfeller kan vi se variasjoner fra time til time. Det hele beror på hva du gjør, trenger bistand til, eller hvor du befinner deg. Så ikke blir forundret hvis du har fått påvist dine hjelpere tidligere i antall, og det ikke ”stemmer” neste gang du får dem påvist, for dette vil variere.

Er du student og sitter på skolen trenger du kanskje ikke alle hjelperne dine på en gang, ergo så vil de som ikke kan gjøre noen ”nytte” der og da trekke seg tilbake. Men trenger du dem vil de være på plass før du aner. Er du derimot på jobb, så vil du kanskje trenge flere av dem til dagens oppgaver, og da vil følgelig hjelperne dine være klare for deg. Er du på reise så vil kanskje enda flere hjelpere være på plass rundt deg, dette fordi at hver hjelper har sin oppgave og sitt kunnskapsfelt og ”virkemåte”.

En hjelper kan for noen være et begrep for deres Høyere Jeg, og for andre en versjon av underbevissthetens litt mystiske irrganger, eller en magefølelse. Ja, for det er jo et spennende fenomen uansett hvordan man ser på det.
Vi tilkaller hjelp, og får svar kanskje uten å fundere på hvor det egentlig kom fra. Ofte tar vi det som en selvfølge og glemmer at vi faktisk kan spørre dem om hjelp og råd. Noen får disse svarene direkte som en tanke eller følelse, andre ganger kan man få svar på spørsmål i forhold til hendelser og ting som blir lagt til rette for oss, ting blir ordnet i opp som om ingen ting egentlig har skjedd. Men ”noe skjer” uten at det reflekteres over. Så bruk dine hjelpere ofte, de liker oppgaver og utfordringer som kan gjøre din hverdag og din vei mer behagelig. Men det er altså viktig at du tillater dem å hjelpe deg. De er der for akkurat deg, og ønsker å hjelpe, det er deres oppgave.

hjelper-01
 

Hvordan få kontakt med hjelperne dine?
Hvordan man får kontakt med hjelperne varierer nok en del, men den enkleste måten er nok å være bevisst på din kontakt og å kommunisere med dem, enten via tanker eller ord. Man velger selv hva som er mest behagelig og føles mest naturlig. Og ikke tenk på at du ikke hører noe fra dem, for de hører deg uansett hvordan du kommuniserer, og man kan vel strekke det så langt å si at de allerede vet hva du har tenkt å spørre om, eller trenger bistand til. Så start med å si at du aksepterer at de hjelper deg og ”griper” inn i din situasjon, så vil du se svarene komme til deg. Det er ikke sikkert du vil høre direkte ord, men den gitte situasjonen vil legges til rette så langt det er mulig.

Noen kommuniserer veldig nært med sine hjelpere, og vet kanskje også hvem de forskjellige hjelperne er til enhver tid, noe de kjenner på energiene deres, eller måten ting blir besvart på. Noen har nære slektninger som hjelpere, det kan være avdøde slektninger som har påtatt seg oppgaven med å hjelpe deg, det kan være helt fremmede som ønsker din utfordring, eller det kan være bekjente fra tidligere liv. Og selvsagt kan det være en blanding av alle sammen.
Skulle du ønske å kontakte dine hjelpere for å få hjelp, kan du tenne noen lys og kanskje sette på rolig musikk. Velg musikk som får deg avslappet, det hjelper også dine hjelpere til ro. Så kan du for eksempel spørre om en hjelper kan gi deg et tegn på tilstedeværelsen sin, og her finnes det ikke noen fasitsvar på hva som kan bli svaret, men kanskje lysene dine blafrer litt, du føler en veldig god nærhet i kroppen, eller du får opp tanker som kan gi deg svar. Noen foretrekker å bruke et par minutter etter sengetid til å takke hjelperne for bistand i dagen som har gått, og takke dem for at de er der. Hjelpere setter også pris på anerkjennelse. Etter hvert som man blir fortrolig med sine hjelpere vil kontakten være enklere å oppta i hverdagen.