Medicine Cards

Dyrekortene kan være en del av en prosess med å lære seg å være intuitiv, hvordan du kan søke sannheten i naturen, hvordan man kan forholde seg til alle i det store mysteriet, hvordan man kan observere det åpenbare i stillheten. Det er mulig å finne dyr som snakker til deg på en spesiell måte, med kraft. Disse dyrene vil ha en spesiell medisin til deg, og vil kalle på deg i drømmene hvis du ønsker å studere dem nærmere. Det er også mulig å tilkalle et dyrs hjelp når man trenger en spesiell evne. Når du kaller på et dyrs kraft, spør du om å bli ett med og i fullstendig harmoni den skapningen essens. Å tilegne seg forståelse fra disse brødrene og søstrene i dyreriket er en helbredende prosess, og må tilnærmes med ydmykhet og intuisjon. Våre medskapninger – dyrene – viser levemønster som gir disse helbredelsesbeskjedene til alle som er årvåkne nok til å observere hvordan man bør leve.

kort24
                         

Eksempler på utlegninger med Medicine Cards:

Utlegningen ”Stien”
Gjennom å bruke denne gamle druidiske utlegningen, vil du være i stand til å se din nåværende sti, samt hvor du har vært, hvor du er på vei, hva som utfordrer deg, og hva du har utført.

Utlegningen ”Medisinhjulet”
I utlegningen som kalles Medisinhjulet, legges ett kort for hver retning, samt ett kort i midten. Hver av de fire retningene avslører visse ting du trenger å reflektere på i personligheten din. De avslører også hvordan du lærer av deg selv, fra andre og fra dyrene. Kortet i midten er posisjonen til Det Hellige Fjellet eller Det Hellige Tre.
 
Utlegningen ”Solhytta”
Dette er et annet medisinhjul-legg, men den bestemmes av hvordan andre ser på deg. Dette er utlegningen for ytre forhold, og ved å bruke den spør du medisinkreftene om å fortelle deg hvordan andre mennesker oppfatter deg. Det legges ut på akkurat samme måte som den forrige utlegningen, men leseren holder bilde av deg på netthinnen.
 
Utlegningen ”Månehytta”
”Det er flere røtter enn greiner”, sier de kloke gamle. Dette ordtaket forteller om viktigheten av å vite hva som er under overflaten. Utlegningen ”Månehytta” speiler din egen underbevissthet. Verden kjenner deg på overflaten, men bare du vet hva som rører seg dypt inne i deg. Denne utlegningen er derfor et redskap for å hjelpe deg å avsløre hva som gjemmer seg. Ved å bruke denne er det mulig å fjerne alle løgner og selvbedrag du har drevet med for å holde veksten din nede.
 
Utlegningen ”Sommerfuglen”
Denne utlegningen brukes for å bestemme utfallet av et prosjekt eller gruppeforetak. Fire kort trekkes og blir plassert i de klassiske fire retningene som representerer Medisinhjulet – altså øst, sør, vest og nord. Disse kortene vil fortelle om de varierende fasene prosjektet eller aktiviteten vil følge til slutten.

De ni Totemdyrene
Alle mennesker har ni kraft- eller totemdyr som representerer den medisinen de bærer med seg på Jordevandringen. Disse dyrene, eller skapningene, speiler hver persons evner, talenter og utfordringer. La oss ta et eksempel – Hvis en person er forbundet med ulven som kraftdyr, er personen født lærer, stifinner, oppfinner eller gründer. Dette betyr ikke nødvendigvis at denne personen har vedkjent seg disse gavene og bruker de fullt ut. Det kan bety at ulven er der for å bringe denne personen til forståelse av disse talentene som trenger å utvikles. Hvis personen ignorerer disse talentene, kan man si at ulven opptrer som det motsatte. 
 

kort20

Betydningen av de ni Totemdyrene:

Når du begynner Jordevandringen er det syv retninger som omgir den fysiske kroppen din. Disse retningene er Øst, Sør, Vest, Nord, Over, Under og Innvendig. Retningen som kalles Innvendig eksisterer inni deg, men den omgir deg også, fordi hele universet er i bevisstheten din. Dyrene på høyre og venstre side trekkes ofte ikke, da vi som regel har nær tilknytning til ett eller flere dyr fra tidligere. Eller disse to kommer til deg på et senere tidspunkt. De syv andre dyrene følger deg hele livet, mens de siste to (på høyre og venstre) kan være foranderlige – alt etter hva du har behov for. 

Øst – Dyret i øst veileder deg til dine største åndelige utfordringer og beskytter din vei mot opplysning.

Sør – Dyret i sør beskytter barnet i deg, og minner deg på når du bør være ydmyk og når du skal ha tillit, slik at uskylden vil være i balanse i din personlighet.

Vest – Dyret i vest leder deg til dine personlige sannheter og indre svar. Det viser deg også veien til målene dine.

Nord – Norddyret gir kloke råd og minner deg på når du bør snakke og når du bør lytte. Det minner deg også på å være takknemlig for hver velsignelse hver dag.

Over – Dyret over lærer deg hvordan du skal ære Stjernefolket, og minner deg på at vi alle kom fra stjernene og vil returnere til stjernene. Dette dyret er også beskytteren av natten og drømmene – for din personlige tilgang til andre dimensjoner.

Under – Dyret under lærer deg om den indre jorden, og hvordan du skal holde deg jordet og på stien.

Innvendig – Dyret innvendig hvordan du kan finne hjertets glede og hvordan du skal holde deg lojal mot dine personlige sannheter. Det er også beskytteren av ditt hemmelige rom, rommet som er ditt alene og som ingen kommer inn uten invitasjon.

Høyre side – Dette dyret beskytter din mannlige side og lærer deg at uansett hvor du snur deg vil det være din Fars-bekytter inni deg. Dette dyret bærer også ditt mot og din krigerånd.

Venstre side – Dette dyret er beskytteren av dine feminine sider og lærer deg at du må ta i mot overflod, samt ha omsorg for deg selv og andre. Dyret på venstre side er også læreren din når det gjelder forhold og å være mor.

kort14

Kort om hva dyrene representerer:

Bjørnens visdom er healing.

Bøffelens visdom er gjestfriheten og gleden over gjester.

Coyoten viser deg veien til innsikt.

Delfinen har tillitens gave. Den viser deg hvordan du skal ha tillit og hvorfor du skal kvitte deg med mistenksomhet.

Den Svarte panteren forstår både livet og døden, og den frykter ingen av delene.

Ekornets visdom ligger i å løse oppgaver. Dyret beveger seg raskt i tanker og kropp.

Elgens visdom ligger i dens evne til å sette pris på naturen og alt som lever i den.

Eremittkrepsen kjenner gleden over å være alene og den kjenner verdien av eget selskap.

Flaggermusen – Kraften i flaggermusen er sjamanens kraft.

Frosken ser den indre skjønheten og i sitt indre er den et vakkert vesen, denne skjønnheten ser den også i andre.

Grevlingens visdom ligger i å uttrykke sin kraft.

Haren er munter og vittig, leker og ler, men den er også ydmyk.

Haukens kraft er kjærligheten til sannheten. Den flyr over alt for å søke sannheten og den ønsker å bringe sannheten inn i livet.

Havskilpadden søker stadig hjem. Uansett hvor i verden dette dyret befinner seg, finner det alltid veien hjem.

Hesten kjenner sin styrke, men den kan la seg temme for å tjene menneskene.

Jaguaren beveger seg i mørket uten frykt.

Kobraens visdom er stor. Den kjenner Gudinnens vilje og følger Gudinnens Visdom.

I Løven ligger evnen til å slappe av og fjerne stress. Er løvens kraft i deg, fjerner du stress.

Oteren er leken og munter og den verdsetter munterheten.

Pumaens medisin ligger i dyrets evne til å være selvstendig.

Rev – Slu som en rev, det stemmer, reven er slu på en måte slik kvinnen er slu.

Rådyret er skogsgudinnens symbol.

Slangen søker visdommen i Gudinnen og den har tillit til den feminine skaperkraften.

Spekkhuggeren er havets energi.

Spurvens medisin og kraft går gjennom å synge i koret.

Tigeren trives best i eget selskap og beveger seg kjapt som lynet, den er impulsiv og den handler med en gang.

Ugle – I ugla ligger visdommen du trenger for å se gjennom folks maske.

Ulvens visdom er fødsel, død og reinkarnasjon.

Ørnen har overblikket og den ser helheten.

 

 

 

Spå i kort

Kortspill
Det sies at spillekortene kom til Europa på 1300-tallet, det finnes forskjellige typer kort og det finnes land som ikke bruker 52 kort slik vi gjør her i Europa. Sveits og Spania bruker 48 kort, mens den tyske kortstokken bare er på 36 kort. Kortstokken er en velkjent spillemetode og man kan bruke den til så mangt. Som for eksempel: vri åtter, gris, poker, kabal og sikkert mange flere varianter enn dette også. Men kortene kan også gi oss en liten pekepinn i hverdagen vår sies det. Mang en spåkone i den vide verden har brukt nettopp kortstokken i sin spådomstolkning, og det finnes sikkert like mange måter å gjøre dette på som det finnes meninger der ute, men her får du se et par av dem som du kan benytte selv hvis du ønsker. Husk å bruke intuisjonen din underveis!

Spå i kort
Vil du vite hvordan du selv eller andre ser ut, så legg opp kortene som vist fra tegningen med fargesiden av kortet ned. Start fra toppen med hår, deretter panne, så øynene osv. Når kortene er lagt ut, snur du dem fra toppen og nedover et for et – det er uhyre spennende: rødt betyr pent, sort mindre pent. Skjeløyd=et rødt og et sort kort. Er hjertet sort, har man dårlig hjerte, og er ”forstanden” rød, så betyr det god forstand.
Se bilde av utleggingen her!

 
Her kommer en til:
Den som vil erfare sin tilkommende skjebne, tar et helt kortspill, stokker det godt, for så å trekke 5 kort. Disse kortene tolkes ut i fra forklaringene nedenfor, husk og hold svaret opp mot hva det blir spurt om.
Kort 1, 2, 3, 4 og 5 trekkes ut av kortstokken før du setter i gang!
 
Kløver
Ess: Du vil snart få et brev med kjærlighetssaker, og det vil glede deg. Det kan også komme en uventet gave.

Konge: Du er bedre ansett blant fornemme enn fattige. Lenge har du båret på en sorg, men den forsvinner og blir til glede.

Dame: Du skal snart ut å reise, noen har behov for deg på et annet sted. Du vil finne en oppriktig venn.

Knekt: Når du vil, kan du bli lykkelig, men du må legge om tankemønstret ditt litt.

Ti: En god venn forsøker å bedra deg, og din kjærlighet kan koste mye sorg.

Ni: Ditt høyeste ønske er penger, men er du sikker på at penger er lykke?

Åtte: Du har stor lykke i forretninger, men se deg for, det er mange som vil være med på lasset…

Syv: En stor lykke venter deg, men du har litt stor selvtillit. Ta deg tid til å lære.

Seks: Du vil få det godt, som en belønning for hvordan du bar smerten.
 
Spar
Ess: Du er litt for egenrådig, og det vil gjøre godt for deg om du kunne lytte til andre.

Konge: Dine hemmeligheter må du ikke betro til mer enn en person. Tenk deg godt om.

Dame: Din ektefelle vil bli en lys person, og med ham kan du få barna du ønsker deg.

Knekt: Du er lykkelig i omgang med gifte, men pass deg, en du ser mye til kan skade deg.

Ti: Et godt hjerte er mer verd enn skjønnhet og rikdom. Med lengsel venter den rette på deg.

Ni: Husk at du kan skade noen indirekte. Det du ønsker deg vil du få, men ikke straks…

Åtte: Du burde følge et godt råd, og ikke alltid gå etter eget hode.

Syv: Lid i tålmodighet, da blir det snart bedre.

Seks: Kroppen din sier at den vil mistrives, hvis du fortsetter med dårlige vaner som nå.

 
Hjerter
Ess: En person elsker deg inderlig, vokt deg, ikke sikkert du blir så lykkelig ved hans side. En god venn kommer snart på besøk.

Konge: Du finner venner over alt, hvilket kommer av ditt gode gemytt, og det er alltid noen som deltar i dine sorger.

Dame: En moden dame har gode råd til deg… Ta deg tid til å lytte.

Knekt: Du tenker alt for sent på dine egne problemer, derfor blir det vanskelig å nå dine mål.

Ti: Ikke fall for smiger, vær realist og åpen for hensikten.

Ni: Ditt lettsinn er mye av årsaken til at du ikke har ork.

Åtte: Du er tro i kjærlighet, og den du elsker har mange kvaliteter.

Syv: Gå ikke ut i verden med et trist ansikt, det smitter.

Seks: Alt godt kommer til den som venter.

 
Ruter
Ess: Besvar alltid med sannhet, ellers vil det skade deg. Rik blir du med tiden, når du bare slutter å være så godtroende.

Konge: En enke eller enkemann vil bli begynnelsen til din lykke.

Dame: Andre ønsker å gjøre deg lykkelig, og du er elsket av mange. Dine kjærlighetsaffærer kan skape problemer for deg til sist.

Knekt: En person vil spille deg et puss, som vil føre til mye ergrelse.

Ti: Livet ditt er i forandring, og du vil bli lagt merke til i selskap. Vær deg selv!

Ni: Husk å være takknemlig mot de rundt deg, er det noen du har glemt å takke i det siste?

Åtte: Din lykke kommer, så snart du når noen av de mål du har satt deg.

Syv: Si ikke alt hva du vet, men ti og observer…

Seks: Det er tordenskyer i horisonten, men tenk deg godt om, så kan du vinne til sist.

 

Lykke til med kortstokken!