Mor Teresa

 Mor Teresa 1910 – 1997

Mor Teresa var ingen systematisk skribent, hun var alltid mer opptatt av å handle enn å analysere. Hun var ingen «orginal» eller nyskapende tenker. Hun tenkte tvert om tanker vi alle kjenner, de er vår barnelærdom. Forskjellen var bare at hun torde å leve dem ut, hver enkelt av sine dager, hele sitt liv. Mor Teresa var noe så sjeldent som en praktisk mystiker: Et menneske som ikke bare har en visjon, men som hvileløst omsetter den i handling.

Mor Teresa har mottatt mange bemerkelser og utmerkelser opp gjennom årene, og noen kan nevnes som: Pave Johannes XXIIIS fredspris i 1971, samme år mottok hun også Kennedyprisen. 1972 Nehruprisen, 1973 Templetonprisen, 1975 Den internasjonale Albert Schweitzer prisen, 1979 Nobels Ferdspris og samme året mottok hun Balkanprisen. 1980 Indias høyeste sivile utmerkelse, 1981 mottok hun Haitis Legion d`Honneur pris, 1985 United States Prsidental Medals Of Freedom, 1984 Congressional Gold Medal og i 1996 ble Mor Teresa Æresborger i Amerikas forente stater.

madre_teresa_calcutta

Mor Teresa av Calcutta, født Agnes Gonxhe Bojaxhiu 27. august 1910 i Jugoslavia av albanske foreldre. Som trettenåring fikk hun sitt nonnekall, og sluttet seg til Loreto-ordenen fem år senere. Etter utdanning i Irland ble hun sendt til Nord-India, der hun som novise valgte navnet Teresa. Etter en slitsom tid med økende flyktningestrømmer og hungernød, fikk Mor Teresa et nytt kall – hun fikk beskjed om å forlate klosteret og finne sin plass blant de fattige utenfor. Slik ble hun en av grunnleggerne av Missionaries of Charity, som er en katolsk orden som arbeidet blant de fattige i Calcutta, og mange andre steder i verden. Mor Teresa fikk sin tittel som «Moder» som er et vanlig navn for den som leder en søsterkommunitet. Mor Teresas forklaring på og egenbeskrivelse av kongressen var at de skulle arbeide for de sultne, nakne, de hjemløse, de blinde, de spedalske og for alle som følte seg uelsket, utstøtt og som var en «byrde» for samfunnet. I 1965 fikk hun Paul VI’s tillatelse til å spre ordenen til andre land. 13. mars 1997 gikk hun av som leder for ordenen etter lenger tids sykdom. Bare ni dager etter hennes 87 års fødselsdag, døde hun, 5. september 1997.

 

Her kan du lese noen av hennes visdomsord:

”La oss være åpne for at Gud kan bruke oss. La oss gi kjærligheten mulighet til å fungere.”

”De fattige trenger ikke medlidenhet.  De trenger en kjærlighet som forstår og handler.”

”La Guds nåde arbeide ved å ta i mot hans gave.”

”Vi er medarbeidere, ikke i en orden, men i Jesu følge.”

Denne teksten benyttes ofte under meditasjoner:
”Kristus alene er veien å vandre. Han er sannheten som skal sies, han er livet som skal leves, han er kjærligheten som skal elskes.”

”Vi er kostelige for Gud. Gjennom bønn forstår vi hans kjærlighet”

”Vi lærer Gud å kjenne gjennom bønnen, før vi gjenkjenner ham i den fattiges sønderknuste skikkelse.”

”Uten at vi blir som barn igjen, kan vi ikke lære å be, kan vi ikke gripe himmelen, kan vi ikke se Gud.»

”Elsk hverandre, som jeg har elsket dere.”  

Mor Teresa siterte ofte og med stor glede fra Johannes skriftene.
Og dette var et av de utvalgte hun ofte brukte:

”Jesus sa – Elsk hverandre. Han sa ikke: Dere skal elske hele verden.
Han sa: – Elsk hverandre, her og nå – bror, nabo, ektemann, hustru, barn og gamle.
Det er lettere å gi en kopp ris for å stille sulten i et fremmed land, enn å lindre ensomheten og smerte for den nabo ingen holder av. Lukk kjærligheten inn i ditt hjem, for det er der den innbyrdes kjærlighet skal stå sin prøve.”

___

«Andre kan være både urimelige, ulogiske og selvopptatte.
Tilgi dem likevel.
Hvis du er vennlig, er det mange som vil beskylde deg for å ha egoistiske, skjulte motiver.
Vær vennlig likevel.
Hvis du har suksess, vil du få falske venner og sanne fiender.
Fortsett med suksessen likevel.
Hvis du er ærlig og oppriktig, kan du bli snytt.
Vær ærlig og oppriktig likevel.
Det du har brukt år på å oppnå, kan andre rive over natten.
Bygg likevel.
Hvis du finner sinnsro og lykke, kan andre blir sjalu.
Vær lykkelig likevel.
Det gode du gjør i dag, kan andre ha glemt i morgen.
Utfør gode gjerninger likevel.
Gi verden det beste du har, og det blir kanskje aldri nok.
Gi verden det beste du har likevel.
I siste instans er alt bare en sak mellom deg og Gud.
Det har aldri vært en sak mellom deg og de andre.»
”Når vi ikke eier noe, er vi i stand til å gi alt.”
”Gjør ditt hjem til et kraftfelt. Kjærligheten må begynne der du bor.”

 

 

Frans av Assisi

Frans av Assisi – 1182 – 1226

Den Hellige Frans av Assisi ble født i 1182 i Assisi i Umbria, Italia. Hans døpenavn skal være Giovanni, og hans dåp fant sted i katedralen i San Rufino. Det kommer også frem av historien en uenighet om hans egentlige fødested og flere alternativer er påstått, men alle befinner seg i samme området.

Hans far var i Frankrike da sønnen ble født, og hans døpenavn Giovanni ønsket hans far å forandre. Ønsket navn ble Francesco, og grunnen for dette var at Francesco sin mor kom fra Provence og fordi hans far var i Frankrike da han ble født. Så slik ble navnet til. Francesco var et øyeblikkets barn, og hadde som mål å å få en karriere som ridder og trubadur.

200px-giorgione_006

 1182 – 1226

Som tyveåring ble han sendt ut i krig, hvor han ble tatt til fange og utviklet en langvarig sykdom. Da han frisknet til etter et år i sengen, la han på nytt ut i krig. Historien forteller at Frans på veien møtte en fattig mann som han følte stor medlidenhet for, og byttet sine vakre klær med mannen. Da han kom fram til første overnattingssted, ble han svært syk og fikk et kall om å reise tilbake til sin hjemby Assisi, der han skulle få nærmere instrukser om hva han skulle bruke livet sitt på. Det kom faren for øret at sønnen hans pleiet spedalske og andre syke, og han stilte krav til at han skulle komme hjem, ellers ville han gjøre ham arveløs. Frans sa fra seg arven sin og viet resten av livet sitt til de fattige.

I 1228, to år etter hans død ble han hedret som en helgen. En helgen er i kristen tradisjon (untatt de reformerte kirker) en person som har viet og levd et så vellykket liv i Kristis etterfølgelse, at kirken offisielt kan slå fast at det ikke lenger er han eller henne som har levd, men Kristus som levde i han eller henne. Kort fortalt betyr det at det er Kristus man ærer i helgener. Frans av Assisi forkynte for folket om Jesu liv og budskap, og han ofret seg for fattige og syke. Frans’ minnedag er 4. oktober, og den er også avmerket på den norske primstaven.

 

Utdrag av Frans sine ord:
Frans av Assisi, -Formaningen nr 27-
Hvor der er kjærlighet og visdom,
der er ingen frykt og uvitenhet.
Hvor der er tålmodighet og ydmykhet,
der er ingen vrede og ingen opprørthet.
Hvor der er fattigdom med glede,
der er intet begjær og ingen ustadighet.
Hvor der er ro og besinnelse,  
der er ingen bekymring.
Hvor der er frykt for Herren,
for å vokte hans hus,
der kan fienden ikke finne noe sted å trenge seg inn.
Hvor der er barmhjertighet og varsomhet,
der er ingen kravstorhet og ingen forherdelse.

_____

FREDSBØNNEN
Herre, gjør meg til et redskap for din fred.
Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker,
tro der tvilen råder, håp hvor der er angst og nød.
Hjelp meg å bringe forlatelse der urett er begått,
å skape enighet der det er strid, å spre lys hvor der er mørke,
å bringe glede der sorgen tynger.
Mester, hjelp meg å søke,
ikke så meget å bli trøstet som å trøste,
ikke så meget å bli forstått som å forstå,
ikke så meget å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får, ved å tilgi at vi selv blir tilgitt,
ved å miste vårt liv at vi vinner det.
Og det er ved å dø at vi oppstår til evig liv.
_____

Gjør oss verdige, Herre,
til å tjene våre medmennesker,
som over hele jorden lever og dør i fattigdom.
Gi dem, gjennom våre hender,
i dag deres daglige brød,
og gjennom vår forståelse,
kjærlighet, glede og fred.

____

Ydmykhet fremmer enhet,
enhet fremmer fred.