Medicine Cards

Dyrekortene kan være en del av en prosess med å lære seg å være intuitiv, hvordan du kan søke sannheten i naturen, hvordan man kan forholde seg til alle i det store mysteriet, hvordan man kan observere det åpenbare i stillheten. Det er mulig å finne dyr som snakker til deg på en spesiell måte, med kraft. Disse dyrene vil ha en spesiell medisin til deg, og vil kalle på deg i drømmene hvis du ønsker å studere dem nærmere. Det er også mulig å tilkalle et dyrs hjelp når man trenger en spesiell evne. Når du kaller på et dyrs kraft, spør du om å bli ett med og i fullstendig harmoni den skapningen essens. Å tilegne seg forståelse fra disse brødrene og søstrene i dyreriket er en helbredende prosess, og må tilnærmes med ydmykhet og intuisjon. Våre medskapninger – dyrene – viser levemønster som gir disse helbredelsesbeskjedene til alle som er årvåkne nok til å observere hvordan man bør leve.

kort24
                         

Eksempler på utlegninger med Medicine Cards:

Utlegningen ”Stien”
Gjennom å bruke denne gamle druidiske utlegningen, vil du være i stand til å se din nåværende sti, samt hvor du har vært, hvor du er på vei, hva som utfordrer deg, og hva du har utført.

Utlegningen ”Medisinhjulet”
I utlegningen som kalles Medisinhjulet, legges ett kort for hver retning, samt ett kort i midten. Hver av de fire retningene avslører visse ting du trenger å reflektere på i personligheten din. De avslører også hvordan du lærer av deg selv, fra andre og fra dyrene. Kortet i midten er posisjonen til Det Hellige Fjellet eller Det Hellige Tre.
 
Utlegningen ”Solhytta”
Dette er et annet medisinhjul-legg, men den bestemmes av hvordan andre ser på deg. Dette er utlegningen for ytre forhold, og ved å bruke den spør du medisinkreftene om å fortelle deg hvordan andre mennesker oppfatter deg. Det legges ut på akkurat samme måte som den forrige utlegningen, men leseren holder bilde av deg på netthinnen.
 
Utlegningen ”Månehytta”
”Det er flere røtter enn greiner”, sier de kloke gamle. Dette ordtaket forteller om viktigheten av å vite hva som er under overflaten. Utlegningen ”Månehytta” speiler din egen underbevissthet. Verden kjenner deg på overflaten, men bare du vet hva som rører seg dypt inne i deg. Denne utlegningen er derfor et redskap for å hjelpe deg å avsløre hva som gjemmer seg. Ved å bruke denne er det mulig å fjerne alle løgner og selvbedrag du har drevet med for å holde veksten din nede.
 
Utlegningen ”Sommerfuglen”
Denne utlegningen brukes for å bestemme utfallet av et prosjekt eller gruppeforetak. Fire kort trekkes og blir plassert i de klassiske fire retningene som representerer Medisinhjulet – altså øst, sør, vest og nord. Disse kortene vil fortelle om de varierende fasene prosjektet eller aktiviteten vil følge til slutten.

De ni Totemdyrene
Alle mennesker har ni kraft- eller totemdyr som representerer den medisinen de bærer med seg på Jordevandringen. Disse dyrene, eller skapningene, speiler hver persons evner, talenter og utfordringer. La oss ta et eksempel – Hvis en person er forbundet med ulven som kraftdyr, er personen født lærer, stifinner, oppfinner eller gründer. Dette betyr ikke nødvendigvis at denne personen har vedkjent seg disse gavene og bruker de fullt ut. Det kan bety at ulven er der for å bringe denne personen til forståelse av disse talentene som trenger å utvikles. Hvis personen ignorerer disse talentene, kan man si at ulven opptrer som det motsatte. 
 

kort20

Betydningen av de ni Totemdyrene:

Når du begynner Jordevandringen er det syv retninger som omgir den fysiske kroppen din. Disse retningene er Øst, Sør, Vest, Nord, Over, Under og Innvendig. Retningen som kalles Innvendig eksisterer inni deg, men den omgir deg også, fordi hele universet er i bevisstheten din. Dyrene på høyre og venstre side trekkes ofte ikke, da vi som regel har nær tilknytning til ett eller flere dyr fra tidligere. Eller disse to kommer til deg på et senere tidspunkt. De syv andre dyrene følger deg hele livet, mens de siste to (på høyre og venstre) kan være foranderlige – alt etter hva du har behov for. 

Øst – Dyret i øst veileder deg til dine største åndelige utfordringer og beskytter din vei mot opplysning.

Sør – Dyret i sør beskytter barnet i deg, og minner deg på når du bør være ydmyk og når du skal ha tillit, slik at uskylden vil være i balanse i din personlighet.

Vest – Dyret i vest leder deg til dine personlige sannheter og indre svar. Det viser deg også veien til målene dine.

Nord – Norddyret gir kloke råd og minner deg på når du bør snakke og når du bør lytte. Det minner deg også på å være takknemlig for hver velsignelse hver dag.

Over – Dyret over lærer deg hvordan du skal ære Stjernefolket, og minner deg på at vi alle kom fra stjernene og vil returnere til stjernene. Dette dyret er også beskytteren av natten og drømmene – for din personlige tilgang til andre dimensjoner.

Under – Dyret under lærer deg om den indre jorden, og hvordan du skal holde deg jordet og på stien.

Innvendig – Dyret innvendig hvordan du kan finne hjertets glede og hvordan du skal holde deg lojal mot dine personlige sannheter. Det er også beskytteren av ditt hemmelige rom, rommet som er ditt alene og som ingen kommer inn uten invitasjon.

Høyre side – Dette dyret beskytter din mannlige side og lærer deg at uansett hvor du snur deg vil det være din Fars-bekytter inni deg. Dette dyret bærer også ditt mot og din krigerånd.

Venstre side – Dette dyret er beskytteren av dine feminine sider og lærer deg at du må ta i mot overflod, samt ha omsorg for deg selv og andre. Dyret på venstre side er også læreren din når det gjelder forhold og å være mor.

kort14

Kort om hva dyrene representerer:

Bjørnens visdom er healing.

Bøffelens visdom er gjestfriheten og gleden over gjester.

Coyoten viser deg veien til innsikt.

Delfinen har tillitens gave. Den viser deg hvordan du skal ha tillit og hvorfor du skal kvitte deg med mistenksomhet.

Den Svarte panteren forstår både livet og døden, og den frykter ingen av delene.

Ekornets visdom ligger i å løse oppgaver. Dyret beveger seg raskt i tanker og kropp.

Elgens visdom ligger i dens evne til å sette pris på naturen og alt som lever i den.

Eremittkrepsen kjenner gleden over å være alene og den kjenner verdien av eget selskap.

Flaggermusen – Kraften i flaggermusen er sjamanens kraft.

Frosken ser den indre skjønheten og i sitt indre er den et vakkert vesen, denne skjønnheten ser den også i andre.

Grevlingens visdom ligger i å uttrykke sin kraft.

Haren er munter og vittig, leker og ler, men den er også ydmyk.

Haukens kraft er kjærligheten til sannheten. Den flyr over alt for å søke sannheten og den ønsker å bringe sannheten inn i livet.

Havskilpadden søker stadig hjem. Uansett hvor i verden dette dyret befinner seg, finner det alltid veien hjem.

Hesten kjenner sin styrke, men den kan la seg temme for å tjene menneskene.

Jaguaren beveger seg i mørket uten frykt.

Kobraens visdom er stor. Den kjenner Gudinnens vilje og følger Gudinnens Visdom.

I Løven ligger evnen til å slappe av og fjerne stress. Er løvens kraft i deg, fjerner du stress.

Oteren er leken og munter og den verdsetter munterheten.

Pumaens medisin ligger i dyrets evne til å være selvstendig.

Rev – Slu som en rev, det stemmer, reven er slu på en måte slik kvinnen er slu.

Rådyret er skogsgudinnens symbol.

Slangen søker visdommen i Gudinnen og den har tillit til den feminine skaperkraften.

Spekkhuggeren er havets energi.

Spurvens medisin og kraft går gjennom å synge i koret.

Tigeren trives best i eget selskap og beveger seg kjapt som lynet, den er impulsiv og den handler med en gang.

Ugle – I ugla ligger visdommen du trenger for å se gjennom folks maske.

Ulvens visdom er fødsel, død og reinkarnasjon.

Ørnen har overblikket og den ser helheten.