Pendel

Pendel
En pendel kan brukes i mange situasjoner, og her vil vi forsøke å forklare deg hva pendelen kan brukes til og hvordan den kan brukes. Det viktigste er at den skal brukes med stor ydmykhet og kjærlighet. Pendelen sies å være en forlengelse av vår underbevissthet, det er egentlig oss selv som innehar svarene, men pendelen brukes til å formidle svarene til oss fra ditt Høyere Jeg. 

Pendulering er en mange hundre år gammel tradisjon, men man vet ikke med sikkerhet når denne oppsto. Den har trolig sin opprinnelse fra ønskekvisten som det refereres til alt tidlig på 1400-tallet. Dette er trolig en ”enklere” måte å søke på. Lettere med pendel i forhold til en stor kvist eller søkepinner som også er veldig likt som pendelen å bruke. Håper du får glede av informasjonen og erfaringene med pendel.

Finn din pendel
Når du skal kjøpe en pendel er det viktig at du finner en du liker, og som føles riktig for deg. En pendel koster som regel ikke så mye, men det avhenger selvsagt av hva den er laget av. De mest brukte typene er av messing, stein og krystall. Etter du har funnet en pendel som føles rett for deg: Ta trådens/lenkens ende mellom tommel og langfinger (venstre hånd), la den henge rett ned og bruk din andre hånd for å stoppe den om ønskelig. Øv deg litt på å holde den rolig før du begynner å bruke den. Still pendelen et enkelt spørsmål som: Kan du vise meg hva som er ”ja”? Da vil din pendel begynne å vandre horisontalt, vertikalt eller i sirkel, alt avhenger av din pendels svarmåte til deg. Fortsett deretter å spørre den om andre lette ”ja/nei”-spørsmål, helst spørsmål du alt vet svaret på. Dette for at du skal vite at den svarer deg rett, og at dere skal bli kjent. For noen vil det forekomme at pendelen bytter svarmetode fra gang til gang, altså det som var ”ja” er nå ”nei” osv, men det er ytterst sjeldent, start derfor alltid penduleringen med et enkelt ja/nei spørsmål.

Pendelen kan også gi svar i form av ”kanskje” og ”vet ikke”, og et kraftigere ”ja” og ”nei”. Det kan også forekomme at pendelen ikke ”vil” svare deg, dette betyr som regel at ditt spørsmål ikke er klart for å bli besvart enda, at du ikke skal ha tilgang på informasjonen du ber om eller at pendelen tuller litt med deg. Vær bestemt og konkret når du kommuniserer med den slik at det ikke oppstår misforståelser dere imellom. Still heller aldri spørsmål du ikke ønsker svar på! Ydmykhet og kjærlighet til pendelen gjør at du får hjelpen du trenger for å få svar av den. Husk at det er viktig at du er konkret og kort i dine spørsmål, spør derfor aldri som følger: ”Får jeg den nye jobben, og vil jeg trives der?” For det blir to spørsmål i ett, og vil gjøre det vanskelig for din pendel å gi rett svar. For selv om du får jobben behøver du ikke trives der. Så kun et spørsmål hver gang og så konkret du kan klare å få det.

For deg som ønsker å jobbe mer avansert med pendulering
Ønsker du å bruke pendelen til mer enn ”ja og nei” spørsmål, så finnes det mye den kan benyttes til. Videre nedover finner du veiledende informasjon og fremgangsmetoder du kan benytte. Det er nesten ubegrenset hva du kan benytte som pendel og pendelanheng, men de mest brukte er som nevnt tidligere av messing, stein eller krystall. I stein finnes det pr i dag mange ferdige å få kjøpt, likeledes i messing.

   
Pendel av:
Rosenkvarts egner seg bra til pendulering av kjærlighetslivet og følelser generelt.

Ametyst benyttes oftest til mer intuitive- og åndelige svar.

Bergkrystall til energier generelt, chakra, indre sannheter og til veiledning.

Pendel av messing har en beskyttende energi.

Gullpendel forsterker energien i det du pendler over.

Velger du en rund pendel vil den lettere sette i gang energier og lettere sette i gang svingninger ved spørsmål. Så her er det alt etter ditt ønske, skal du jobbe med flere ting kan det være greit å ha en pendel til hvert område. Som for eksempel en til ja/nei spørsmål, en til energier, en til chakrabalansering og kanskje en til mat/drikke-pendulering. Men dette må du selv føle inn hva som blir rett for deg.

 

Høyre og venstre hånd
Din høyre hånd brukes til å pendulere ved chakrabalanseringer, påfyll av auraen (se nedenfor) og ved energipendulering. Det vil si når du skal styre og/eller sette i gang energier.  
Din venstre hånd brukes til ja og nei spørsmål.

For å bli raskere kjent og fortrolig med din pendel kan du øve litt på å styre pendelen litt selv. Sirkuler den forsiktig rundt og befal den deretter å stoppe opp og sirkulere den andre veien. Slik kan du gjøre på flere forskjellige måter, dette gjør det lettere for deg og din pendel å forstå hverandre – og en grei innføring for deg som er ny med pendelen. På denne måten forstår dere hverandre og lærer hverandre å kjenne fra flere sider.
 
 

Energiblokkeringer
Pendel kan også brukes til å søke etter blokkeringer i energisystemene våre.
Man kan søke etter ubestemte smerter i kroppen, og finne ut hvor smerten har sitt utspring. Hold da pendelen omtrent 10 centimeter fra kroppen, før den sakte oppover og se hvor den gjør utslag. Den vil gjøre utslag ved at den begynner å rotere, hold den så over stedet den stoppet på, og la den rotere seg ferdig. Pendelen vil gjøre x antall runder en vei først, for deretter å snu å gjøre det samme den andre veien. La pendelen jobbe seg ferdig før du tar den vekk. Når ”jobben” er gjort vil pendlingen avta, energiblokkeringen/smerten være borte og den stanser opp. Dette kan om ønskelig gjentas flere ganger.

  
Hjelpere, engler og energier
Du kan også bruke pendelen til å søke inn hjelpere, ånder, engler og energier rundt deg eller andre. Før da pendelen sakte rundt personen som sitter på en stol, se på pendelen og kjenn ”sterk” motstand når du kommer inn i feltet der hjelperen er. Du vil se at ”kjedet” til pendelen strammes opp og at selve pendelen henger på skrå. Da vet du at du er midt i feltet. Før den deretter videre rundt, der du merker motstanden slipper, der slutter også hjelperen. Så innenfor dette området er denne hjelperen. Som oftest finnes det opp til flere rundt hver person og kanskje også flere forskjellige energier. Du kan føre pendelen tilbake i feltet der den befant seg og stille spørsmål som for eksempel: Er du en engel? Er du et tidligere familie medlem? Slik kan du kartlegge hvem/hva du har av energier/hjelpere rundt deg og med deg. Les mer om hjelpere her!

Yin og Yang
Pendelen kan også benyttes for å rette opp Yin og Yang balansen i kroppen din.
Din høyre side uansett kjønn er den mannlige siden, den som gir ut kraft, den logiske og den positive siden. Som en plusspole i din kropp. Yang. Venstre side en den feminine side, den siden som tar inn og harmoniserer. Den styres av den høyre side som er den intuitive. Dette er også den negative siden, en minuspol i kroppen. Yin.
Hold din pendel i venstre hånd, snu så din høyre hånd med håndflaten opp, la pendelen henge over håndleddet. Be deretter om å få vite din Yin og Yang balanse. Pendelen vil nå begynne å sirkulere eller gå sidelengs, den energien som er sterkest der og da vil avgjøre hvordan den reagerer. Går den i sirkler er det Yang, går den sidelengs er det Yin.

Begynn så å telle hvor mange ganger den går i sirkel/sidelengs, du vil antagelig få et sted mellom et og hundre utslag. Alt ettersom hvor sterk din kraft er nå. Når pendelen er ferdig med for eksempel Yin vil den ta for seg Yang. Tell på samme måte her, og når du har fått talt opp både Yin og Yang bør du ha mer av ditt kjønns energi (mann/kvinne = Yang/Yin). Dersom det er en ubalanse holder du nå pendelen i din høyre hånd og pendler så over ditt venstre håndledd (slik du gjorde på din høyre). Be her om en balanse i Yin og Yang, la så pendelen ”jobbe” seg ferdig. Og den avslutter selv når den er klar. Om du nå sjekker over ditt venstre håndledd med pendelen igjen og ikke har fått en forandring i balansen, så gjentar du det en gang til. Først på høyre hånd og så på venstre.
 
Aura
I vår aura kan man se hvordan vår helse er, vårt humør, det sosiale liv, vår åndelighet, arbeidskapasitet og mye mer. For å fylle på energi i auraen, holder du pendelen i din høyre hånd. Hold den så over kronechakra og bestem deg for en positiv og god kraft. Pendelen setter så i gang med sirkler, men gjør den ikke det så kan du hjelpe den i gang med sirkuleringen. Når du pendler i sirkel dannes en positiv energi som vil gjøre godt i din aura på mange måter. Dette kan du også gjøre på andre, med samme fremgangsmåte som på deg selv. Husk å la pendelen ”jobbe” seg ferdig. Du vil merke at pendelen går lettere og det føles som om det er en god balanse i den.
(Les mer om aura på sidene om aurarens)
 
 

Stein og krystaller
På lik linje med aura-pendulering kan du bruke din pendel til å balansere opp energiene i steiner og krystaller. Rens dine steiner og krystaller på vanlig måte som tidligere. Når dette er gjort tar du pendelen i din høyre hånd, fører den over den steinen/krystallen det gjelder, og lar den sirkulere til den stopper opp. Be pendelen om å balansere opp og forsterke den positive energien i steinen/krystallen. Gjør dette bare med én stein/krystall av gangen, da alle steiner/krystaller har forskjellige energier og frekvenser. Alle steiner/krystaller er på lik linje med oss mennesker forskjellige, og har forskjellige behov. Det vil derfor også variere hvor lenge du pendler over dem for å dekke deres behov. Men la pendelen gå til du føler den er lett og ledig i svingningene.
 

Mat og drikke
Ønsker du å forsterke energien eller balansere opp mat og drikke? Ta pendelen i din høyre hånd, be om positiv og god kraft. Hold pendelen over det du vil arbeide med, se om den reagerer negativt (sidelengs) eller positivt (sirkel). Reagerer den negativt, lar du pendelen rotere over det du vil ha tilført en positiv energi til den føles lett og balansert. Med samme utgangspunkt kan du også kartlegge hva din kropp har behov for av mineraler og vitaminer. Sett frem vitaminer enten i pilleform eller i frukter og mat. Bruk så pendelen til å søke inn hva din kropp har behov for. Be om at pendelen skal fortelle deg hva du har behov for av det du har satt frem. La pendelen henge litt over hvert produkt, går den rundt er det positivt for deg, går den sidelengs er det ikke noe du har behov for der og da. Men kanskje neste gang du forsøker å pendle over det samme. Kroppen og våre behov forandre seg stadig, så dette kan med fordel gjøres ofte om du ønsker.
   
Hjemme eller på kontoret
Mange ganger kan dagene kjennes tunge og lange, da kan du ta frem pendelen og søke rundt deg der du oppholder deg. Se om energiene i rommet er positive eller negative for deg. Det kan være vannårer eller annen stråling som påvirker deg og dine omgivelser. Hold pendelen i din høyre hånd og be den om å snurre rundt når det er en positiv energi og sidelengs når den er dårlig. Der din pendel går sidelengs finnes en negativ energi som du kan gjøre positiv. Hold pendelen der den negative energien er og la den vandre fritt, be den om å gjøre det til en positiv energi for deg. Pendelen vil da ta seg til å snurre rundt. Starter den ikke selv kan du med fordel hjelpe den i gang. La pendelen snurre rundt til den er ferdig og stopper helt opp. Husk alltid å be om positiv energi og en god kraft før du setter i gang med penduleringen. Leter du etter vannårer i ditt hjem eller andre steder så be din pendel om hjelp til å finne dette.
 

Takk din venn
Husk alltid å takke pent etter bruk av pendelen i alle situasjoner. Pendelen blir din venn og bør ikke brukes av andre enn deg. Dette for at dere lærer dere deres egen måte å kommunisere på og den kjenner dine energier veldig godt. Slik vil du oppnå best resultat og mest riktige svar. En pendel kan også benyttes til å søke etter tapte gjenstander eller sikre deg en god reiserute neste gang du skal på tur. Du kan benytte deg av den for å sjekke maten du skal spise, eller om en restaurant er rett for deg.

Benytt deg av den i alle situasjoner og føl deg fram i deres samarbeide. Dere blir et team og ditt behov for svar av pendelen i mange situasjoner skaper trygghet og visshet når du skal ta avgjørelser. Hver og en kommuniserer på sin måte med sin pendel, så alt av informasjon man finner om dette emnet er veiledende informasjon, men til veldig god hjelp for alle oss brukere av pendel.

 

Last ned Pendelkart Ja/Nei her! (Word)

Last ned Space Pendelkart her! (Word)

Last ned Pendelkart Ja/Nei her (PDF)

Last ned Space Pendelkart her (PDF)

Hvis du ikke har Word eller PDF leser så kan du laste ned Adobe Reader her.