Kanalisering

Kanalisering kan vel defineres som at man fungerer som en kanal for høyere energier – ens Høyere Selv, engler, lysvesener, utenomjordiske og/eller avdøde. Gjennom kanalen sender de budskap som enten er til kanalen selv eller til andre kanalen kan formidle budskapet til. Det kan være kjærlighetsfylte beskjeder om hvordan man kan gjøre positive forandringer i livet, informasjon om hvordan man kan tilpasse seg de nye, høyere energiene og informasjon om Jorden og forandringene som er på gang.

Det finnes i grunn ingen begrensning for hva som kan hentes av informasjon fra universet. Det finnes mange måter å kanalisere på – muntlig, skriftlig og ved såkalt automatskrift. Ved automatskrift vil det kjennes ut som om hånden har sin egen vilje, og man kan skrive lange budskap selv om man holder hjernen opptatt med helt andre ting underveis. Ved annen skriftlig og muntlig kanalisering lukker man opp for kontakt med de høyere energiene, og mottar budskapet nærmest som tanker, følelser og bilder. Det kan også komme ordrett som det skal sies eller skrives og bør da ikke forandres særlig på. Grunnen til dette er energiene som ligger i ordenes sammensetning, og som er ment å ”treffe” mottakeren. Et kanalisert budskap har derfor kanskje ingen betydning for kanalen som mottar det, men den som budskapet er ment for vil helt sikkert finne meningen bak ordene.

Noen kanaler vil gå inn i en slags transe under selve kanaliseringen (som oftest de som kanaliserer muntlig), mens andre bare holder en lett konsentrasjon om det man gjør. Felles for kanalene er at man bør være i god balanse og harmoni før en kanalisering finner sted, for lettest å komme i kontakt med energiene og for å holde på konsentrasjonen. Noen kanaler vil ha behov for å vite navn og fødselsdato på personen som skal motta budskapet, noen vil måtte ha personen foran seg, mens andre behøver ingen av delene. Kanalisering kan også opptre spontant hvis man er i kontakt med noen som skal ha informasjon fra universet. Hos noen kan man stille spørsmål og få nokså klare svar, men i mange tilfeller kommer den informasjonen som vedkommende bør ha, uansett om det er svar på spørsmålet eller ikke. Av og til vet de høyere energiene mer om hva vi mennesker bør ha av informasjon og hjelp enn vi gjør selv.

kanalisering-01