D

Dalmatin Betennelser og muskellidelser. Åpner for stengte følelser. Gir kontakt med din egen styrke. Kan brukes til beskyttelse av energifelt.

Diamant Helbredende, gjenoppbyggende. Står for personlig vekst og livskraft. Formidler klarhet, inspirasjon, visshet og visdom. Bra mot angst, miltforstyrrelser og lammelser. God ved telepati. Forsterker den egenskapen som på forhånd er fremherskende – både positivt og negativt.

Diopsid Renser og gjenoppretter legemenes helhet. Integrerer intellekt og følelser. Gir større mental innsikt.

Dolomitt Styrker feminine kvaliteter. Bra ved fokus på dine ønsker og tanker. God ved underlivsproblemer.
Dumortieritt Finne egen autoritet. Gir karisma, mot til å føle og sette grenser. Problemløser. Bra ved muskelspenninger.